• +48 61 81 72 981
 • biuro@tbs-swarzedz.pl

KOMUNIKAT

Kasa będzie CZYNNA od poniedziałku do czwartku w stałych godzinach: od 8:00 - 12:00.

Dla Państwa bezpieczeństwa do kasy przyjmować będziemy osoby pojedynczo
Dalej dokumenty można składać drogą elektroniczną na adres poczty:
biuro@tbs-swarzedz.pl

Na dyżury do Prezesa Swarzędzkiego TBS-u należy umawiać się telefonicznie na konkretną godzinę.
Prezes STBS-u pełni swoje dyżury w poniedziałki od 15:00 do 16:30.

Awarie prosimy zgłaszać pod nr telefonu: 602 185 601 lub 797 780 502
Sekretariat : 503 967 518
Rozliczenia : 505 292 755

Wpłat prosimy dokonywać na niżej podane konta bankowe:
za czynsz : 94 1090 1450 0000 0001 3381 1130
za media: 92 1090 1450 0000 0000 4501 2322
za śmieci: 14 1090 1450 0000 0001 0040 7807


     Nasze usługi zarządu nieruchomościami kierujemy do:

 • właścicieli prywatnych kamienic
 • wspólnot mieszkaniowych
 • właścicieli obiektów handlowo-usługowych

   
 •         W ramach zarządu zapewniamy:

 • dostawę mediów ( woda, energia elektryczna, gaz, innych)
 • kontrolę i konserwację stanu technicznego budynków
 • prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej budynków
 • dbanie o utrzymanie porządku i czystości w otoczeniu
 •  

        W ramach obsługi inwestycji świadczymy usługi:

 • projektowania konstrukcji budowlanych
 • kosztorysowania robót i usług budowlanych
 • wykonywania ekspertyz i opinii budowlanych
 • wykonywania audytów energetycznych (świadectw charakterystyki energetycznej)
 • wykonywania badań budynków kamerą termowizyjną
 • opracowywania planów BIOZ dla budów
 • wykonywania ekspertyz mykologiczno - budowlanych
 • przygotowywania planów inwestycji budowlanych
 • nadzoru robót budowlanych i instalacyjnych
 •         Ponadto wykonujemy:

 • przygotowanie planów inwestycje remontowych
 • analizę kosztów, windykację należności
 • wszelkie rozliczenia finansowe
 • NASZE OBIEKTY